A MATTER OF MUSIC

NEWS

DATES

18nov23:30- 6:30Romano Alfieri at Natura Club, Pescara

18nov23:30- 23:30Sven Väth, Maurizio Schmitz, DubLab at Bolgia, Bergamo

18nov23:30- 23:30Prins Thomas at Circolo degli Illuminati, Rome

18nov23:30- 23:30Tobi Neumann at Goa, Rome

24nov23:30- 23:30Margaret Dygas at Pygmalion, Dublin

24nov - 25nov 2423:30nov 25Romano Alfieri at Casamia Easy Club, Vicenza

24nov23:30- 23:30Martin Buttrich at Youth, Milan

1dec23:30- 23:30Margaret Dygas at Elipamanoke, Leipzig

ARTISTS

Start typing and press Enter to search

X